Voor een speciaalzaak van A tot Z
werktekening
U bent hier: Home Privacy Statement

Privacy Statement

Remmerswaal Retail & Design zal in het kader van de geldende privacywetgeving in redelijkheid die maatregelen nemen die de vertrouwelijke informatie van haar relaties (die via deze website worden opgegeven) beschermen tegen oneigenlijk gebruik. Zij verplicht zich ertoe deze gegevens niet openbaar te maken op andere wijze dan in het kader van de relatie en voor de overeengekomen dienstverlening van Remmerswaal Retail & Design noodzakelijk is.